Fragmentaryczne ja

… Fragmentaryczne ja

Ja w każdym z miejsc w tej samej chwili. Ja w postaci kwantów energii. Fragmenty, skrawki życia, nieprzepracowanych zdarzeń i emocji… ulegająca oddziaływaniom…