Persona – ja – czarny obiekt

… Persona – ja – czarny obiekt

Persona – ja powstaje na drodze socjalizacji, dostosowania się do wymagań społeczeństwa. Jest przeciwieństwem drzemiącego w nieświadomości jaCienia- wszystkiego co w nas ciemne i nieujawnione. Łączenie tych przeciwieństw, tego co świadome i nieświadome, emocjonalne i racjonalne to droga do godzenia się ze światem. Czarny obiekt zastępuje nagość (obnażenie). jest kolejnym wcieleniem jaCienia.
Nazywając siebie czarnym obiektem nawiązuję ironicznie do nadawanych mi przez innych, wchłanianych przeze mnie schematycznych cech i zachowań.
Obleczona w czerń powłoka ja jest wizualną, aktorską próbą pokazania odrębności, a jednocześnie aktem przystosowania do warunków środowiska i krajobrazu. Swoistą wymianą z otaczającym światem. Przystosowując się do warunków i oczekiwań otoczenia fragmentaryczne ja rozgrywa tło…