jaCień

O wystawie napisali…

Prof. Piotr Komorowski ASP Wrocław

Obrazy i idee

Trzy aspekty przyciągają mnie do tych fotografii: estetyczny, emocjonalny i kulturowy. Jest oczywistym, że fenomen fotografii polega głównie na jej utożsamieniu z rzeczywistością. Warto jednak zauważyć, że fotografia to przede wszystkim obraz jako taki, sam w sobie, definiowany, rozpoznawany i wartościowany podług uniwersalnych zasad estetycznych wykształconych w ciągu wieków przez rzesze praktykujących artystów.
Czytaj więcej

Aleksander van Lavnik

jaCień, decentryzm intuicyjny

Od kilkunastu lat, z roku na rok, coraz większa ilość artystycznych utworów ma charakter spójny z myślą wyrażoną w decentrystycznym manifeście autorstwa Adama Wiśniewskiego-Snerga. Decentrystyczna twórczość artystyczna, zgodnie z ideą Snerga, polega na zaangażowaniu twórcy w szczególny charakter przekazu intuicyjnego. Widz zostaje zainspirowany utworem do poszukiwań jego centrum znaczeniowego, niedostrzegalnego w obrębie utworu, do współtworzenia „pełnego” dzieła przez interpretację łączną utworu doświadczanego wzrokowo i własnego wyobrażenia o przestrzeni nie objętej kadrem.
Czytaj więcej

Wisława Szymborska

Cień

Mój cień jak błazen za królową.
Kiedy królowa z krzesła wstanie,
błazen nastroszy się na ścianie
i stuknie w sufit głupią głową.

Co może na swój sposób boli
w dwuwymiarowym świecie. Może
błaznowi źle na moim dworze
wolałby się w innej roli.

Królowa z okna się wychyli,
a błazen z okna skoczy w dół.
Tak każdą czynność podzielili,
ale to nie jest pół na pół.

Ten prostak wziął na siebie gesty,
patos i cały jego bezwstyd,
to wszystko, na co nie mam sił
– koronę, berło, płaszcz królewski.

Będę, ach, lekka w ruchu ramion,
ach, lekka w odwróceniu głowy,
królu, przy naszym pożegnaniu,
królu na stacji kolejowej.

Królu, to błazen o tej porze,
królu, położy się na torze.

Od Autorki

Fotografia jest dwuwymiarowym obrazem rzeczywistości. Światło i cień definiują przestrzeń. Dzięki śladom cieni pozostawionym na światłoczułym materiale zrodziła się fotografia.

Człowiek ma swoją niepowtarzalną aurę. Rodzi się ze światłem, które ma w sobie. Cień jest go pozornie pozbawiony.

W rozumieniu symbolicznym cień stanowi z jednej strony przeciwieństwo światła, z drugiej zaś rodzaj odbicia – podobizny wszystkich zjawisk fizycznych. Uważany jest za drugą, pokrewną śmierci naturę wszystkich rzeczy i istot. Cień oznacza zarówno obraz jak i duszę. Cień pojawia się również w kontekście opisów życia pośmiertnego. Zmarli pojmowani są jako cienie. Duchy pojawiające się w postaci ludzkiej lub ludzie, którzy swoją duszę sprzedali diabłu nie mają cienia. Człowiek, który utracił swój cień uważany był za opętanego przez demony, a kobieta za bezpłodną. Kobieta bez cienia razem z cieniem zyskuje człowieczeństwo. Symbolizuje przemianę od istoty czystej, duchowej, lecz nieświadomej samej siebie, po istotę w pełni ludzką, ale też śmiertelną.

Cień służy do ujawniania wewnętrznych emocji, nastrojów, snów, napięć, pulsującego, tajemniczego, wewnętrznego życia. Cień jako pamięć, wspomnienie (obecność nieobecności – przeszłości) oraz cień – tajemnica, zagadka teraźniejszości i nieznanej, tajemniczej przyszłości.

Wzajemne relacje światła i cienia traktowane były zawsze jako mistyczne symbole świata duchowego, a cień był rozumiany jako pewne misterium, zagadka, coś ulotnego, efemerycznego. Zarówno obiekt pragnień jak i obaw.

Czytaj więcej