Grawitacja

… Grawitacja…

Przekształceniu ulegają wykształcone w poznaniu potocznym pojęcia czasu, przestrzeni…
Nawet światło bez masy poddaje się grawitacji…
Transformacje obrazu świata … czekają na dalszy ciąg…