Poszukiwania

Jeśli świat jest tematem fotografii,
fotograf się nie liczy,
ale jeśli fotografia jest narzędziem nieustraszonej,
poszukującej subiektywności
– fotograf jest wszystkim.

Susan Sontag

POSZUKIWANIA…

… Poszukiwania to ciągła próba zidentyfikowania i określenia własnej twórczej obecności. To próba znalezienia coraz to nowej formy dla tej obecności.
Zestawiamy, mieszamy w przestrzeni własnych emocji i wyobraźni. Najważniejsza na tej drodze autokreacji jest odwaga i wierność sobie. Zarówno w twórczym aktorstwie jak i twórczej fotografii… samotnego ja.