Samotne nagie ja

… Samotne nagie ja

Cechą aktora jest indywidualizm, a więc budowanie własnej tożsamości, osobowości poprzez koncentrację na sobie i osobistych celach. Zbudowana na indywidualności odrębność ja staje się doskonałym materiałem do cielesnego i duchowego uosabiania nieskończonej ilości powierzonych ról. To główny temat Poszukiwań.
Moje drugie ja odnajduję w moim jaCieniu, tropię z dystansem w jaKomediantce, poszukuję dla niego treści i wyrazu w każdej kolejnej roli i fotografii.
Czysta nagość, którą eksploruję zostaje z czasem obleczona w czarną powłokę i przybiera cechy Persony- ja– czarnego obiektu.